Innskráning í Karellen

Kynjanámskráin er útfærsla á hugmyndafræði Hjallastefnunnar, þar sem markmiðið er að tryggja jafnrétti kynjanna, sem og annarra hópa, og veita börnum frelsi frá neikvæðum afleiðingum kynjakerfisins og staðalmyndum. Hjá Hjallastefnunni er gengið út frá þeirri kennisetningu að kynin öðlist takmarkaða færni og æfi of fáa eiginleika vegna heftandi hugmynda um kynhlutverk og vegna kynjamótunar sem samfélagið ákvarðar á grundvelli kyns. Kynjanámskráin tryggir að öll börn fái heildstæða þjálfun í mannlegum eiginleikum óháð kyni, en markmiðið er að veita börnum tækifæri til að leika og læra á eigin forsendum án takmarkanna sem kynjakerfið setur.

Með kynjanámskránni er skólaárinu skipt í sex lotur og er hver lota í fjórar vikur. Loturnar byggjast á því að þjálfa og bæta bæði einstaklings- og félagsfærni hvers barns. Þrjár þeirra einkennast af þjálfun og styrkingu eiginleika og færni sem er oftar tengd við karlmennsku á meðan hinar þrjár einkennast af þjálfun og styrkingu eiginleika og færni sem er oftar tengd við kvenleika. Með því að fylgja eftir öllum sex lotum fær hvert barn því heildstæða þjálfun í einstaklings- og félagsfærni, þar sem jafnvægi ríkir á milli eiginleika sem eru oft tengdir við kyn. Allir þættir kynjanámskrárinnar eru þó ávallt í forgrunni í öllu skólastarfinu.

Við hvetjum foreldra og forráðamenn til þess að kynna sér vel kynjanámskrá Hjallastefnunnar. Hægt er að skoða hana frekar hér og einnig er gott yfirlitsblað hér sem dregur loturnar vel saman í stuttu máli.

Lota 1: Agi

 • Agalotan er fyrsta stig félagsþjálfunar og fer fram í ágúst-september.

 • Lykilhugtök lotunnar eru: virðing, hegðun, kurteisi, framkoma.

 • Uppskeruvikan er framkomuvika.


Lota 2: Sjálfstæði

 • Sjálfstæðislotan er fyrsta stig einstaklingþjálfunar og fer fram í október - nóvember.

 • Lykilhugtök eru: sjálfstyrking , sjálfstraust, öryggi, tjáning.

 • Uppskeruvikan er tjáningarvika.


Lota 3: Samskipti

 • Samskiptalotan er annað stig félagsþjálfunar og fer fram í nóvember - desember.

 • Lykilhugtök eru: umburðarlyndi, hjálpsemi, víðsýni, samstaða.

 • Uppskeruvikan er samstöðuvika.


Lota 4: Jákvæðni

 • Jákvæðnilotan er annað stig einstaklingsþjálfunar og fer fram í janúar.

 • Lykilhugtök eru: ákveðni, hreinskiptni, bjartsýni, gleði.

 • Uppskeruvikan er gleðivika.


Lota 5: Vinátta

 • Vináttulotan er þriðja stig félagsþjálfunar og fer fram í febrúar - mars.

 • Lykilhugtök eru: félagsskapur, umhyggja, nálægð, kærleikur.

 • Uppskeruvikan er kærleiksvika.


Lota 6: Áræðni

 • Áræðnilotan er þriðja stig einstaklingsþjálfunar og fer fram í mars-apríl.

 • Lykilhugtök eru: kjarkur, kraftur, virkni, frumkvæði.

 • Uppskeruvikan er frumkvöðlavika.

© 2016 - Karellen